(Bajer) (. 25 XII 1925, ) - . . . (1945-49). .-. - - . . . (1954). . . . Rude pravo, Praha - Moskva, . HUDEBNI rozhledy ( 1976 . . ). . . (1955-56 1971), . . 1955-58 . . Divadeln noviny. 1963 - . ( 1967-72 . , 1974 . ), . , . , . . . . . . . , . . ( 1972).

(: , 1973-1982)
..

() <14v>