(Feicht) (22 IX 1894, - 31 III 1967, ) - . . . - (, ) , . () , .-. . (1921-25) . (, 1927-28; ). 1925 ( . ). 1930-32 . . ( . . ), 1935-39 - , 1946 . . . . (1948-52) , 1952 . - . 1949 . Antiquitates musicae in Polonia (v. 1-12, 1963-70). (Monumenta musicae in Polonia). 1952 ( . ) . (Wydawnictwo dawnej muzyki polskiej). P. - (. . ). 17-18 ., . . . . . , Muzyka staropolska (1966) . ( . ). . . . . . . . .: . . . ( . . . . ), . , . . ( 1937).
.: Polska muzyka religijna, Muzyka polska, 1927, No 7-9; Ronda Fr. Chopina, wartalnik Muzyczny, 1948, No 21-24; Mozart w Polsce, [Warsz., 1956] (. . .: , . 2, ., 1959); Polifonia Renesansu, r., 1957; Polskie sredniowiecze, .: Z dziejow polskiej kultury muzycznej, 1 - ultura staropolska, [r., 1958]; Muzyka w okresie polskiego baroku, ; Nowe odkrycia zabytkow muzyki dawnej w Polsce, .: Studia Zrodloznawcze, t. 8, Warsz.-Poznan, 1963; Mittelalterliche Choralprobleme in Polen, .: Musik des Ostens, Bd 2, assel [u. .], 1963; Nowe spojrzeniene muzyke polska XVIII wieku, .: Materialy z III sesji naukowej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Bydgoszcz, 1964 (Z dziejow muzyki polskiej, t. 7); Muzyka liturgiczna w polskim srednio wieczu, .: Musica medii aevi, t. 1, r., 1965. . . - Opera musicologica Heronymi Feicht: [t.] 1 - Studia nad muzyka polskiego sredniowiecza, [t.] 2 - Polifonia renesansu, [t.] 3 - Studia nad muzyka polskiego renesansu i barok, [r.], 1975-80. : ., , .: , . 36, ., 1963, , , .: , ., 1964; Lissa Z., Znaczenie Hieronima Feichta w polskiej musikologii, RMz, 1967, No 11; Wilkowska-Chominska ., H. Feicht-czlowiek i uczony, RMz, 1967, No 11; Rerz M., Hieronim Feicht w oczach uczniow, ; himinski J., s. Hieronim Feicht, Zycie i mysl, 1967, No 4-5. . .

(: , 1973-1982)
..

() <14v>