(furulya) - . . . . . . ( 300-600 ) 6 , . . . (900-1000 ) - 5 , , . . (); , - V- . . ( , ). . . 6 f1 2 . . . - . f, . - f-g--b-h-1 ( ); 2 . . , . . . - , . P. P. .

(: , 1973-1982)
..

() <14v>