[. 15 (28) IV 1904, ] - . . - . . .-. . . . . . . . . . 1940-41 1945-47 . , 1948-49 . . . ., . . . .: . . . . (., 1971), . . , , . , (.-., 1952, 1960-64); . . . . .
.: . , ., 1953; , ., 1958 ( , . ., . . ); -, [M., 1964] ( ); . 125- , ., 1965; . , ., 1967 ( ); . . . , , ., 1969 ( ); . . -. , , ., 1974, . . . .

(: , 1973-1982)
..

() <14v>