KWARTALNIK MUZYCZNY ( ) - . . . . 1911 . 1911-14 . . ( 6 , . . , ; . . . ). 1928-33 - ( 8 ; . . . ; . , . , . , . .). 1948-50 . m. . . . . - . .

(: , 1973-1982)
KW..

-

() <14v>