(Slavik) (26 III 1806, , . - 30 V 1833, ) - . . . ., 1816-23 - . . ; . . . . . , 1825 - . . , , - ( . . . ø) . . , 1828 - . (. . 18 - 1- . 19 .) . , . (. . . . ), . . . , . , . , . . . . . . ( . . 6, . ). . . . . 159, . . ( 1830-31 ), ; . . ., . , , , . . . 20 . , .. 2 , 2 , (Sehnsuchtswalzer) ., ( ; ).

(: , 1973-1982)
..

() <14v>