(Zavarsk) (. 17 IX 1913, -) - . . . () . () , 1949-52 . . . . . Hudobn komory (1945-48) . . . (1964-73). . , .. 3 (3 star tance, 1948), . (1959), . . . . . . . . . . . . . .: Vseobecn nauka hudbe, Brat.. 1946; Sucasn slovensk hudba, Brat., 1947; E. Suchon - profil skladatel'a, Brat., 1955; J. L. Bella. Zivot a dielo, Brat., 1955; Prehl'ad dejin slovenskej hudby, Praha, 1956; M. Ravel, Brat., 1963; J. S. Bach, Brat., 1971.

(: , 1973-1982)
..

Ш

() <14v>